ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์ อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลน


วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์ อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร ครั้งที่ 5/2565 โดยมี นายศิริพงษ์ พาดี นายชลาวุธ สามาอาพัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ทั้ง 45 โรงเรียน ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย    และศึกษานนิเทศก์ เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมภูมิพลังแผ่นดิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ท่าน ผู้อำนวยการสำนักงานาเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนครได้มอบเกียรติให้กับ ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนในสังกัดที่ได้รับรางวัลในกิจกรรมต่าง ๆ รวมทั้งสิ้น 14 รายการ

 


ไฟล์แนบ

วันที่โพสท์ - วันที่ 22 มิถุนายน 2565    เวลา 14:35:10 อ่านแล้ว 27
ผู้โพสท์ - นายปุณยวัจน์ พิสุทธิอมรพันธ์ : ผู้ดูแลระบบ
หมวดหมู่
โพสท์ล่าสุด

สงวนลิขสิทธิ์   : Copyright © 2019 All rights reserved.