ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

วารสารข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมประเมินฯ OBECQA


วันพุธที่ 29 มิถุนายน 2565 โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ นำโดยผู้อำนวยการดร.สมใจ อุดมศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน รับการติดตาม ตรวจเยี่ยมแบะประเมินผลการดำเนินงานตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับ(OBECQA) โดยมีประธานคณะกรรมการคือผอ.ศักดาเดช ทาซ้าย ผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน และคณะเข้าประเมินพร้อมให้คำแนะนำในด้านการบริหารจัดการโรงเรียนด้วยระบบคุณภาพ เพื่อพัฒนาให้เป็นโรงเรียนเทียบเคียงมาตรฐานสากล.

 


ไฟล์แนบ

วันที่โพสท์ - วันที่ 1 กรกฎาคม 2565    เวลา 08:43:32 อ่านแล้ว 58
ผู้โพสท์ - นายจิระ ราชโยธา : โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์
หมวดหมู่
โพสท์ล่าสุด

สงวนลิขสิทธิ์   : Copyright © 2019 All rights reserved.