ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯสกลนคร ประจำวันที่4กรกฎาคม2565


เมื่อวันที่ 2-3 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯสกลนคร กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เข้าค่ายวิชาการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม คู่จังหวัดสกลนคร-นครพนม ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ในครั้งนี้ ดร.ศรีทัศน์  วิรัสวา ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้มอบหมายให้ นางยุวรรณ  สาขา รองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี นำนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เข้ร่วมในกิจกรรมในครั้งนี้
 

 


ไฟล์แนบ

วันที่โพสท์ - วันที่ 4 กรกฎาคม 2565    เวลา 09:03:33 อ่านแล้ว 55
ผู้โพสท์ - นายชนวีร์ สร้อยมาลัย : โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี จังหวัดสกลนคร
หมวดหมู่
โพสท์ล่าสุด

สงวนลิขสิทธิ์   : Copyright © 2019 All rights reserved.