ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ โครงการจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืนของชุมชนและการปลูกป่าในพื้นที่สาธารณะ (กสม.) จังหวัดสกลนคร ประจำปี 2565 ฉบับที่ 255/2565


เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2565 นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ ได้มอบหมายให้นายศักดิ์มงคล โปทากัน รองผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์. พร้อมด้วยนายกัมพล สายเงิน ผกท.นศท.รร.ครส.นำ นศท.ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ โครงการจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืนของชุมชนและการปลูกป่าในพื้นที่สาธารณะ ภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (กสม.) จังหวัดสกลนคร ประจำปี 2565 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงกัน สนองนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน “การศึกษาขั้นพื้นฐานวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” ด้านความปลอดภัย ด้านโอกาส ด้านคุณภาพ และด้านประสิทธิภาพ “วิถีอนาคต วิถีคุณภาพ“ เน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นสำคัญ ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ บริเวณสวนสาธารณะหนองสามขา บ้านทุ่งดู่ หมู่ 6 อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร ภาพ/ข่าว:ศักดิ์มงคล โปทากัน

 


ไฟล์แนบ

วันที่โพสท์ - วันที่ 6 กรกฎาคม 2565    เวลา 15:36:56 อ่านแล้ว 35
ผู้โพสท์ - นายศักดิ์มงคล โปทากัน : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
หมวดหมู่
โพสท์ล่าสุด

สงวนลิขสิทธิ์   : Copyright © 2019 All rights reserved.