ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

การประเมินการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ ตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพ แห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA) ประจำปี 2565 ฉบับที่ 256/2565


เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565 นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ พร้อมผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา รับการประเมินการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ ตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพ แห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA) ประจำปี 2565 ได้รับเกียรติจาก นายนชลาวุธ สามาอาพัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร นายพนมพันธ์ ไชยเพชร อดีต ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ นายสมใจ อินทร์เสน ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมคณะ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้มีเกียรติเข้าร่วมการประมิน สนองนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน “การศึกษาขั้นพื้นฐานวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” ด้านความปลอดภัย ด้านโอกาส ด้านคุณภาพ และด้านประสิทธิภาพ “วิถีอนาคต วิถีคุณภาพ“ เน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นสำคัญ ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ หอประชุมโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ ภาพ:ไตรวิท มงคล,วิษณุ ดีประเสริฐ,ศิริโชค นำสงฆ์,วราภรณ์ ปัญญาเศษ/ข่าว:ศักดิ์มงคล โปทากัน

 


ไฟล์แนบ

วันที่โพสท์ - วันที่ 6 กรกฎาคม 2565    เวลา 15:48:54 อ่านแล้ว 36
ผู้โพสท์ - นายศักดิ์มงคล โปทากัน : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
หมวดหมู่
โพสท์ล่าสุด

สงวนลิขสิทธิ์   : Copyright © 2019 All rights reserved.