ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

เมื่อวันอังคารที่ 19 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธย


เมื่อวันอังคารที่ 19 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร ครั้งที่ 6/2565 โดยมี ผู้อำนวยการสถานศึกษาหรือผู้แทน ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมโรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม โดยการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมเพื่อกำกับติดตามผลการดำเนินงานเพื่อให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานเพื่อพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพตามบริบทของแต่ละโรงเรียน
 

 


ไฟล์แนบ

วันที่โพสท์ - วันที่ 20 กรกฎาคม 2565    เวลา 09:59:38 อ่านแล้ว 55
ผู้โพสท์ - นายปุณยวัจน์ พิสุทธิอมรพันธ์ : ผู้ดูแลระบบ
หมวดหมู่
โพสท์ล่าสุด

สงวนลิขสิทธิ์   : Copyright © 2019 All rights reserved.