ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

การประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอ/คณะกรรมการบริหารงานอำเภอแบบบูรณาการ (กบอ.) ฉบับที่ 280/2565


เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2565  นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล  ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์  มอบหมายให้ นายศักดิ์มงคล โปทากัน  รองผู้อำนวยการสถานศึกษา เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอ/คณะกรรมการบริหารงานอำเภอแบบบูรณาการ (กบอ.) เพื่อรับมอบนโยบายสู่การปฏิบัติร่วมกัน โดยมีนายประพันธ์ สว่างศรี นายอำเภอคำตากล้า เป็นประธานการประชุม ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ สร้างภาคีเครือข่ายการบริหารจัดการศึกษาในเขตบริการ สนองนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน “การศึกษาขั้นพื้นฐานวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” ด้านความปลอดภัย ด้านโอกาส ด้านคุณภาพ และด้านประสิทธิภาพ  “วิถีอนาคต วิถีคุณภาพ” มุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นสำคัญ ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)  ณ ห้องประชุมอำเภอคำตากล้า ชั้น 2 อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร  ภาพ/ข่าว:ศักดิ์มงคล โปทากัน

 


ไฟล์แนบ

วันที่โพสท์ - วันที่ 1 สิงหาคม 2565    เวลา 16:47:37 อ่านแล้ว 26
ผู้โพสท์ - นายศักดิ์มงคล โปทากัน : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
หมวดหมู่
โพสท์ล่าสุด

สงวนลิขสิทธิ์   : Copyright © 2019 All rights reserved.