ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

พิธีมอบเกียรติบัตรการเข้าร่วมแข่งขัน MAX PLOYS ED-SPORT NORTHEASTERN CHAMPIONSHIP2022 ฉบับ 283/2565


เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2565 นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ พร้อมผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ จัดพิธีมอบเกียรติบัตรการเข้าร่วมแข่งขัน MAX PLOYS ED-SPORT NORTHEASTERN CHAMPIONSHIP2022 กิจกรรม Crossword กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างประเทศ กิจกรรม คำคม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กิจกรรม เอเมท โซโดกุ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สนองนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน “การศึกษาขั้นพื้นฐานวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” ด้านความปลอดภัย ด้านโอกาส ด้านคุณภาพ และด้านประสิทธิภาพ “วิถีอนาคต วิถีคุณภาพ” มุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นสำคัญ ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) ณ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ ภาพ:กานดา ดาบโสมศรี/ข่าว:ศักดิ์มงคล โปทากัน

 


วันที่โพสท์ - วันที่ 3 สิงหาคม 2565    เวลา 11:53:11 อ่านแล้ว 23
ผู้โพสท์ - นายศักดิ์มงคล โปทากัน : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
หมวดหมู่
โพสท์ล่าสุด

สงวนลิขสิทธิ์   : Copyright © 2019 All rights reserved.