ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ฉบับที่ 282/2565


เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2565  นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล  ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์  พร้อมผู้บริหารสถานศึกษา งานอาคารสถานที่ งานอนามัย งานป้องกันภัยในสถานศึกษา ร่วมกับเทศบาลคำตากล้า ดำเนินการตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ที่อาจจะเกิดขึ้นในชุมชนและโรงเรียนในพื้นที่เทศบาลคำตากล้า จึงได้ออกพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายภายในพื้นที่สถานศึกษา โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก นายบูรณะ ศรีสุราช นายกเทศมนตรีคำตากล้า ได้จัดส่งทีมงานออกหน่วยบริการพ่นยาฆ่าเชื้อ สนองนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน “การศึกษาขั้นพื้นฐานวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” ด้านความปลอดภัย ด้านโอกาส ด้านคุณภาพ และด้านประสิทธิภาพ  “วิถีอนาคต วิถีคุณภาพ” มุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นสำคัญ ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)  ณ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ ภาพ:มงคล สอนเคน/ข่าว:ศักดิ์มงคล โปทากัน

 


ไฟล์แนบ

วันที่โพสท์ - วันที่ 3 สิงหาคม 2565    เวลา 11:59:39 อ่านแล้ว 28
ผู้โพสท์ - นายศักดิ์มงคล โปทากัน : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
หมวดหมู่
โพสท์ล่าสุด

สงวนลิขสิทธิ์   : Copyright © 2019 All rights reserved.