ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯสกลนคร ประจำวันที่3สิงหาคม2565


วันพุธที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2565  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯสกลนครดำเนินการจ่ายเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ จำนวน 1,500 บาท ให้กับผู้ปกครองนักเรียน  ทั้งหมด 86 คน ภายใต้โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อหลักประกันโอกาสทางการเรียนรู้โดยงานกิจกรรมแนะแนว ได้รับมอบหมายจาก ดร.ศรีทัศน์  วิรัสวา ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้ดำเนินการตามโครงการ และมี นางยุวรรณ  สาขาและนายพิชิต  อุดมมา ดูแลอย่างใกล้ชิด

 


ไฟล์แนบ

วันที่โพสท์ - วันที่ 3 สิงหาคม 2565    เวลา 13:27:03 อ่านแล้ว 24
ผู้โพสท์ - นายชนวีร์ สร้อยมาลัย : โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี จังหวัดสกลนคร
หมวดหมู่
โพสท์ล่าสุด

สงวนลิขสิทธิ์   : Copyright © 2019 All rights reserved.