ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

การประชุมคณะทำงาน พชอ.ป้องกันอุบัติเหตุทางถนนและถนนปลอดภัย ฉบับที่ 285/2565


เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2565 นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ มอบหมายให้นายศักดิ์มงคล โปทากัน รองผู้อำนวยการสถานศึกษา เข้าร่วมการประชุมคณะทำงาน พชอ.ป้องกันอุบัติเหตุทางถนนและถนนปลอดภัย แนวทางการขับเคลื่อนตำบลปลอดภัย ภายใต้กรอบการดำเนินงาน City RTI การจัดทำ พรบ. แนวทางการป้องกันอุบัติเหตุในเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี ตามแนวทางโรงเรียนทักษะคิดการเอาชีวิตรอดจากภัยบนท้องถนน (TSY) แนวทางการป้องกันอุบัติเหตุในกลุ่มวัยรุ่นและผู้สูงอายุ การจัดกิจกรรมเขิดชูคนดี โดยมีนายประพันธ์ สว่างศรี นายอำเภอคำตากล้า เป็นประธานการประชุม สนองนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน “การศึกษาขั้นพื้นฐานวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” ด้านความปลอดภัย ด้านโอกาส ด้านคุณภาพ และด้านประสิทธิภาพ “วิถีอนาคต วิถีคุณภาพ” มุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นสำคัญ ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) ณ ห้องประชุมชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอคำตากล้า ภาพ/ข่าว:ศักดิ์มงคล โปทากัน

 


ไฟล์แนบ

วันที่โพสท์ - วันที่ 3 สิงหาคม 2565    เวลา 23:04:13 อ่านแล้ว 24
ผู้โพสท์ - นายศักดิ์มงคล โปทากัน : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
หมวดหมู่
โพสท์ล่าสุด

สงวนลิขสิทธิ์   : Copyright © 2019 All rights reserved.