ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

การประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 5/2565 ฉบับที่ 286/2565


เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2565 นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ พร้อมผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ดำเนินการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 5/2565  เพื่อกำกับติดตามภารกิจ มอบนโยบาย การบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม สนองนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน “การศึกษาขั้นพื้นฐานวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” ด้านความปลอดภัย ด้านโอกาส ด้านคุณภาพ และด้านประสิทธิภาพ “วิถีอนาคต วิถีคุณภาพ” มุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นสำคัญ ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) ณ หอประชุมโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ ภาพ:ไตรวิท มงคล,วิษณุ ดีประเสริฐ/ข่าว:ศักดิ์มงคล โปทากัน

 


ไฟล์แนบ

วันที่โพสท์ - วันที่ 3 สิงหาคม 2565    เวลา 23:10:42 อ่านแล้ว 17
ผู้โพสท์ - นายศักดิ์มงคล โปทากัน : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
หมวดหมู่
โพสท์ล่าสุด

สงวนลิขสิทธิ์   : Copyright © 2019 All rights reserved.