ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯสกลนคร ประจำวันที่4สิงหาคม2565


กิจกรรมวิพากษ์และนำเสนองานวิจัยของครูและนักเรียน ระดับโรงเรียน เมื่อวันที่ 30-31 กรกฎาคม พ.ศ. 2565  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯสกลนคร ดำเนินงานกิจกรรมวิพากษ์และนำเสนองานวิจัยของครูและนักเรียน ระดับโรงเรียน  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพัฒนา และส่งเสริมการดำเนินการตามกระบวนการวิจัยและนวัตกรรมของครูและนักเรียน

 


ไฟล์แนบ

วันที่โพสท์ - วันที่ 4 สิงหาคม 2565    เวลา 13:35:22 อ่านแล้ว 22
ผู้โพสท์ - นายชนวีร์ สร้อยมาลัย : โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี จังหวัดสกลนคร
หมวดหมู่
โพสท์ล่าสุด

สงวนลิขสิทธิ์   : Copyright © 2019 All rights reserved.