ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

โครงการโรงเรียนทักษะคิดการเอาชีวิตรอดจากภัยบนท้องถนน (TSY) ฉบับที่ 287/2565


เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2565 นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ พร้อมผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มกิจการนักเรียน งานอนามัยในสถานศึกษา งานจราจรในสถานศึกษา คณะกรรมการสภานักเรียน ร่วมกับคณะทำงาน พชอ.ป้องกันอุบัติเหตุทางถนนและถนนปลอดภัย สาธารณสุขอำเภอคำตากล้า จัดอบรมตามโครงการโรงเรียนทักษะคิดการเอาชีวิตรอดจากภัยบนท้องถนน (TSY) ขยายผลสู่สถานศึกษา ผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วยนักเรียนแกนนำ ม.ต้น และ ม.ปลาย จำนวน 114 คน สนองนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน “การศึกษาขั้นพื้นฐานวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” ด้านความปลอดภัย ด้านโอกาส ด้านคุณภาพ และด้านประสิทธิภาพ “วิถีอนาคต วิถีคุณภาพ” มุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นสำคัญ ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) ระหว่างวันที่ 4-5 สิงหาคม 2565 ณ หอประชุมโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ ภาพข่าว:ศักดิ์มงคล โปทากัน

 


ไฟล์แนบ

วันที่โพสท์ - วันที่ 5 สิงหาคม 2565    เวลา 07:38:37 อ่านแล้ว 35
ผู้โพสท์ - นายศักดิ์มงคล โปทากัน : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
หมวดหมู่
โพสท์ล่าสุด

สงวนลิขสิทธิ์   : Copyright © 2019 All rights reserved.