ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

กิจกรรมการเลือกตั้งประธานสภาคณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ ปี 2565 ฉบับที่ 306/2565


เมื่อวันที่ 15  สิงหาคม 2565  นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล  ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์  พร้อมผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มกิจการนักเรียน  งานส่งสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา ลูกเสือจิตอาสา กกต. ร่วมดำเนินการจัดกิจกรรมการเลือกตั้งประธานสภาคณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ ปี 2565เพื่อส่งเสริมการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข  “หนึ่งคน หนึ่งสิทธิ์ หนึ่งเสียง” โดยมีทีมผู้สมัคร จำนวน 3 พรรค สนองนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน “การศึกษาขั้นพื้นฐานวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” ด้านความปลอดภัย ด้านโอกาส ด้านคุณภาพ และด้านประสิทธิภาพ “วิถีอนาคต วิถีคุณภาพ” มุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นสำคัญ ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) สรุปผลการเลือกตั้ง เบอร์ 1 ได้คะแนนเสียง 203 คะแนน เบอร์ 2 ได้คะแนนเสียง 336 คะแนน เบอร์ 3 ได้คะแนนเสียง 223 คะแนน ไม่ประสงค์ลงคะแนน 133 คน บัตรเสีย 39 ใบ สรุปผลการเลือกตั้ง เบอร์ 2 เป็นผู้ชนะการเลือกตั้ง ณ หอประชุมโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์  ภาพ:ชนการ ศรีพรหม/ข่าว:ศักดิ์มงคล โปทากัน

 


ไฟล์แนบ

วันที่โพสท์ - วันที่ 17 สิงหาคม 2565    เวลา 12:58:00 อ่านแล้ว 40
ผู้โพสท์ - นายศักดิ์มงคล โปทากัน : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
หมวดหมู่
โพสท์ล่าสุด

สงวนลิขสิทธิ์   : Copyright © 2019 All rights reserved.