ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

รับมอบทุนการศึกษา /โครงการธรรมสัญจร ปีที่ 16 ณ วัดศรีบุญเรือง ฉบับที่ 307/2565


เมื่อวันที่ 16  สิงหาคม 2565  นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล  ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์  มอบหมายให้นายอภิสิทธิ์ ดีโคตร ,นายศักดิ์มงคล โปทากัน รองผู้อำนวยการสถานศึกษา รับมอบทุนการศึกษา จากผู้ใหญ่สิน อินทรสิทธิ์ จำนวน 1,500 บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาท) ให้กับรด.จิตอาสา และนักเรียนจิตอาสา ร่วมจัดกิจกรรมตามโครงการธรรมสัญจร ปีที่ 16 ณ วัดศรีบุญเรือง บ้านศรีดอกแก้ว ตำบลคำตากล้า อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร ยึดตามหลัก บวร "บ้าน วัด โรงเรียน" งานชุมชนสัมพันธ์ กิจกรรม รด.จิตอาสา นักเรียนจิตอาสา ร่วมกับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ดำเนินการร่วมเรียนรู้ สืบสาน สืบทอด ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงานของชาวพุทธ สนองนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน “การศึกษาขั้นพื้นฐานวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” ด้านความปลอดภัย ด้านโอกาส ด้านคุณภาพ และด้านประสิทธิภาพ“วิถีอนาคต วิถีคุณภาพ” มุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นสำคัญ ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) โดยสถานศึกษาดำเนินตามวัตถุประสงค์ต่อไป ณ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์  ทางสถานศึกษาจึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้  ภาพ/ข่าว:ศักดิ์มงคล โปทากัน

 


ไฟล์แนบ

วันที่โพสท์ - วันที่ 17 สิงหาคม 2565    เวลา 13:03:07 อ่านแล้ว 52
ผู้โพสท์ - นายศักดิ์มงคล โปทากัน : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
หมวดหมู่
โพสท์ล่าสุด

สงวนลิขสิทธิ์   : Copyright © 2019 All rights reserved.