ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

มอบเกียรติบัตรและโล่รางวัลชมเชย การแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย เนื่องในวันรพี ประจำปี พ.ศ. 2565


วันที่ 18 สิงหาคม 2565 ดร.สมใจ อุดมศรี ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรและโล่รางวัลชมเชย พร้อมเงินรางวัล จำนวน 2,000 บาท ในการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย เนื่องในวันรพี ประจำปี พ.ศ. 2565 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 ให้แก่นายสศิโรจน์ นาคช้างแดง และนางสาวธนัชชา อินทร์ตา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 โดยมีครูผู้ฝึกซ้อมคือ คุณครูปิยะธิดา เหมะธุลิน และคุณครูสุภารัตน์ ปาละลี

 


ไฟล์แนบ

วันที่โพสท์ - วันที่ 19 สิงหาคม 2565    เวลา 09:36:28 อ่านแล้ว 56
ผู้โพสท์ - นายจิระ ราชโยธา : โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์
หมวดหมู่
โพสท์ล่าสุด

สงวนลิขสิทธิ์   : Copyright © 2019 All rights reserved.