ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

โรงเรียนวาริชวิทยาได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์


โรงเรียนวาริชวิทยาได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์  โดยมี นายพูนสุข ทะแพงพันธ์ นายอำเภอวาริชภูมิ  เป็นประธานในการเปิดงาน การดำเนินงานครั้งนี้มีโรงเรียนเครือข่าย  ในระดับประถมศึกษาให้ความสนใจ  และร่วมงานเป็นจำนวนมาก รวมทั้งเข้าร่วมแข่งขันหลากหลายรายการ อาทิ การตอบปัญหาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จรวดขวดน้ำ จรวดหลอดดูด การวาดภาพระบายสี การทำอาหาร การโยนไข่ไม่แตก การประกวดชุดรีไซเคิลและ  E-sport  การดำเนินกิจกรรมครั้งนี้ ถือได้ว่าประสบความสำเร็จอย่างดียิ่งตรงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์

 


วันที่โพสท์ - วันที่ 19 สิงหาคม 2565    เวลา 11:12:15 อ่านแล้ว 46
ผู้โพสท์ - นายสุริยาวุฒิ นาสว่าง : โรงเรียนวาริชวิทยา
หมวดหมู่
โพสท์ล่าสุด

สงวนลิขสิทธิ์   : Copyright © 2019 All rights reserved.