ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

การประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง พ.ร.บ. การศึกษาใหม่ มัธยมศึกษาไทยต้องไปต่อ และประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ครั้งที่ 51 ฉบับที่ 328/2565


ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม  2565   ถึง 3 กันยายน 2565 นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล  ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์  ไปราชการเพื่อเข้าร่วมการประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง พ.ร.บ. การศึกษาใหม่ มัธยมศึกษาไทยต้องไปต่อ และประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ครั้งที่ 51  ในโอกาสนี้ ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เกียรติเป็นประธานมอบโล่ผู้บริหารดีเด่น และบรรยายพิเศษ  สนองนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน “การศึกษาขั้นพื้นฐานวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” ด้านความปลอดภัย ด้านโอกาส ด้านคุณภาพ และด้านประสิทธิภาพ   “วิถีอนาคต วิถีคุณภาพ” มุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นสำคัญ ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม ถึง 3 กันยายน 2565 จัดโดย สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.) ณ ห้องประชุมโรงแรมมิราเคิลแกรนด์ กรุงเทพมหานคร  
 ภาพ:วิราวัลย์ ชัยทวีกุล/ข่าว:ศักดิ์มงคล โปทากัน  

 


ไฟล์แนบ

วันที่โพสท์ - วันที่ 5 กันยายน 2565    เวลา 09:27:55 อ่านแล้ว 37
ผู้โพสท์ - นายศักดิ์มงคล โปทากัน : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
หมวดหมู่
โพสท์ล่าสุด

สงวนลิขสิทธิ์   : Copyright © 2019 All rights reserved.