ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

ร่วมให้กำลังใจและมอบเงินบริจาคให้กับผู้ปกครองนักเรียน นางสาววนิชญา ไกรธิราช นักเรียน ชั้น ม.5/พิเศษ เนื่องด้วยประสบอัคคีภัย 329/2565


เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2565 นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ นำผู้บริหารสถานศึกษา ตัวแทนคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมให้กำลังใจและมอบเงินบริจาคให้กับผู้ปกครองนักเรียน นางสาววนิชญา ไกรธิราช นักเรียน ชั้น ม.5/พิเศษ เนื่องด้วยประสบอัคคีภัย โดยนางเอราวัลย์ ไกรธิราช มารดาของนักเรียนเป็นผู้รับมอบ สาเหตุเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร โดยทางสถานศึกษา ได้รวบรวมเงินบริจาคจากคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน จำนวน 10,902 บาท (หนึ่งหมื่นเก้าร้อยสองบาท) ให้กับครอบครัวผู้ประสบอัคคัภัย สร้างขวัญกำลังใจ บรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น และได้รายงานต่อต้นสังกัดเพื่อร่วมให้การช่วยเหลือต่อไป สนองนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน “การศึกษาขั้นพื้นฐานวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” ด้านความปลอดภัย ด้านโอกาส ด้านคุณภาพ และด้านประสิทธิภาพ “วิถีอนาคต วิถีคุณภาพ” มุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นสำคัญ ณ บ้านเลขที่ 91 หมู่14 บ้านเพียใต้ ตำบลหนองบัวสิม อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร ภาพ/ข่าว:ศักดิ์มงคล โปทากัน

 


ไฟล์แนบ

วันที่โพสท์ - วันที่ 7 กันยายน 2565    เวลา 07:58:49 อ่านแล้ว 56
ผู้โพสท์ - นายศักดิ์มงคล โปทากัน : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
หมวดหมู่
โพสท์ล่าสุด

สงวนลิขสิทธิ์   : Copyright © 2019 All rights reserved.