ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

วารสารฉบับที่ 30 โครงการแนะแนวศึกษาต่อและอาชีพ


วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2565 กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ได้จัดโครงการแนะแนวศึกษาต่อและอาชีพให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 5 และ 6  จำนวน  360 คน โดยมีนายกิติพงษ์ เวชย์บูชา รองผู้อำนวยการ โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานกล่าวเปิดงาน โดยมีมหาวิลัยที่มาให้การแนะแนวในครั้งนี้ ประกอบด้วย  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน   วิทยาเขตสกลนคร   และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ   จังหวัดสกลนคร

 


ไฟล์แนบ

วันที่โพสท์ - วันที่ 9 กันยายน 2565    เวลา 13:03:36 อ่านแล้ว 40
ผู้โพสท์ - นายจิระ ราชโยธา : โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์
หมวดหมู่
โพสท์ล่าสุด

สงวนลิขสิทธิ์   : Copyright © 2019 All rights reserved.