ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

วันที่ 9 กันยายน 2565 เวลา 13.00 น. นายศิริพงษ์ พาดี รอง ผอ.สพม.สกลนคร เป็นประธานในการประชุมผู้รับผิดชอบรายงานผลการติดตาม ประเมินผล การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ต


วันที่ 9 กันยายน 2565 เวลา 13.00 น. นายศิริพงษ์ พาดี รอง ผอ.สพม.สกลนคร เป็นประธานในการประชุมผู้รับผิดชอบรายงานผลการติดตาม ประเมินผล การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2560 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-MES) ณ  ห้องประชุมภูมิพลังแผ่นดิน สพม.สกลนคร

 


ไฟล์แนบ

วันที่โพสท์ - วันที่ 9 กันยายน 2565    เวลา 13:34:39 อ่านแล้ว 56
ผู้โพสท์ - นายปุณยวัจน์ พิสุทธิอมรพันธ์ : ผู้ดูแลระบบ
หมวดหมู่
โพสท์ล่าสุด

สงวนลิขสิทธิ์   : Copyright © 2019 All rights reserved.