ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

- วันนพุธที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร เป็นประธานเปิดโครงการ อบรมการพัฒนาครูผู้จัดค่ายค่ายบูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี ๒๕


- วันนพุธที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร เป็นประธานเปิดโครงการ อบรมการพัฒนาครูผู้จัดค่ายค่ายบูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี ๒๕๖๕ ณห้องประชุม ภูมิพลังแผ่นดิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร
ดาวน์โหลดรูปภาพผ่านลิ้งค์ https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Pkz-9JEgYmTaLzYlVRAgotXm7Wra3xfD

 


ไฟล์แนบ

วันที่โพสท์ - วันที่ 14 กันยายน 2565    เวลา 17:05:32 อ่านแล้ว 37
ผู้โพสท์ - นายปุณยวัจน์ พิสุทธิอมรพันธ์ : ผู้ดูแลระบบ
หมวดหมู่
โพสท์ล่าสุด

สงวนลิขสิทธิ์   : Copyright © 2019 All rights reserved.