ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

เข้ารับทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือนักเรียน/นักศึกษา ผู้ด้อยโอกาส


ในวัน จันทร์ ที่ 19 กันยายน 2565 สำนักงานศึกาธิการจังหวัดสกลนคร ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือนักเรียน/นักศึกษา ผู้ด้อยโอกาส โดย ท่านรองพุทธชาด แสนอุบล ได้นำเด็กหญิงเกวลิน มาตรักษ์ นักเรียนโรงเรียนลำปลาหางวิทยา เข้ารับทุนในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2

 


วันที่โพสท์ - วันที่ 20 กันยายน 2565    เวลา 10:08:27 อ่านแล้ว 20
ผู้โพสท์ - นางสาวมาลินี พลราชม : โรงเรียนลำปลาหางวิทยา
หมวดหมู่
โพสท์ล่าสุด

สงวนลิขสิทธิ์   : Copyright © 2019 All rights reserved.