ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

กิจกรรมแสดงมุทิตาจิตครูผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565 ภายใต้ชื่อ"กตัญญุตาคารวะ"


วันพุธที่ 21 กันยายน 2565 โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมแสดงมุทิตาจิตครูผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565 ภายใต้ชื่อ"กตัญญุตาคารวะ" แด่คุณครูทั้ง 3 ท่าน ประกอบ คุณครูทศพล พยัคฆพงศ์,คุณครูพูนพล จองกัลยาและคุณครูรัตนา แพงดี โดยมีดร.สมใจ อุดมศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนได้ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวแสดงมุทิตาจิต กิจกรรมจัดขึ้น ณ หอประชุมโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์.

 


ไฟล์แนบ

วันที่โพสท์ - วันที่ 22 กันยายน 2565    เวลา 10:13:56 อ่านแล้ว 102
ผู้โพสท์ - นายจิระ ราชโยธา : โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์
หมวดหมู่
โพสท์ล่าสุด

สงวนลิขสิทธิ์   : Copyright © 2019 All rights reserved.