ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

นิเทศ ติมตาม โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน


โรงเรียนส่องดาววิทยาคมต้อนรับคณะนิเทศ ติมตาม โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน ตามการเปลี่ยนแปลงศตวรรษที่ 21 โดยใช้กระบวนการ 3R8C  จากท่านรองชลาวุธ  สามาอาพัฒน์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษมมัธยมศึกษาสกลนคร  ดร.ไพบูลย์  เกตวงษา  ศึกษานิเทศน์ชำนาญการพิเศษ  และคณะ
 

 


วันที่โพสท์ - วันที่ 22 กันยายน 2565    เวลา 19:06:15 อ่านแล้ว 53
ผู้โพสท์ - นางสาวกมลรัตน์ จำปาจันทร์ : โรงเรียนส่องดาววิทยาคม
หมวดหมู่
โพสท์ล่าสุด

สงวนลิขสิทธิ์   : Copyright © 2019 All rights reserved.