ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

วันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธื ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด


วันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานสึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร โดยมี นายศิริพงษ์ พาดี ดร.วิชาญ เกษเพชร นายชลาวุธ สามาอาพัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ซึ่งการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมเพื่อกำกับติดตามผลการดำเนินงานและชี้แจงข้อราชการที่จะต้องปฏิบัติให้ทันกรอบระยะเวลา และมอบเกียรติบัตรให้กับโรงเรียน ผู้บริหาร ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา รวมไปถึงนักเรียนในสังกัดที่ได้รับรางวัลในวาระโอกาสต่าง ๆ
 

 


ไฟล์แนบ

วันที่โพสท์ - วันที่ 23 กันยายน 2565    เวลา 14:35:53 อ่านแล้ว 106
ผู้โพสท์ - นายปุณยวัจน์ พิสุทธิอมรพันธ์ : ผู้ดูแลระบบ
หมวดหมู่
โพสท์ล่าสุด

สงวนลิขสิทธิ์   : Copyright © 2019 All rights reserved.