ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือต้านภัยยาเสพติด รุ่นที่ 1/2565 สหวิทยาเขตอากาศเบญจรักษ์ ประจำปี 2565 ฉบับที่ 342/2565


ระหว่างวันที่ 14-17 กันยายน 2565 นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ นำผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นักเรียนแกนนำ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือต้านภัยยาเสพติด รุ่นที่ 1/2565 สหวิทยาเขตอากาศเบญจรักษ์ ประจำปี 2565 โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากโรงพยาบาลอากาศอำนวย และเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสถานีตำรวจภูธรคำตากล้า คณะวิทยากรลูกเสือสหวิทยาเขตอากาศเบญจรักษ์ เพื่อฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรและผู้เรียน โดยได้รับเกียรติจาก นายจำรัส พิมพา ประธานสหวิทยาเขตอากาศเบญจรักษ์ เป็นประธานการอบรม สนองนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน “การศึกษาขั้นพื้นฐานวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” ด้านความปลอดภัย ด้านโอกาส ด้านคุณภาพ และด้านประสิทธิภาพ “วิถีอนาคต วิถีคุณภาพ” มุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นสำคัญ ณ โรงเรียนท่าสงครามวิทยา/ภาพ:ประชาสัมพันธ์ รร.ท่าสงครามวิทยา/ข่าว:ศักดิ์มงคล โปทากัน

 


ไฟล์แนบ

วันที่โพสท์ - วันที่ 3 ตุลาคม 2565    เวลา 13:55:55 อ่านแล้ว 90
ผู้โพสท์ - นายศักดิ์มงคล โปทากัน : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
หมวดหมู่
โพสท์ล่าสุด

สงวนลิขสิทธิ์   : Copyright © 2019 All rights reserved.