ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

การประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 10 ฉบับที่ 343/2565


เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2565 นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 10 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 สำนักงาน ก.ค.ศ. กระทรวงศึกษาธิการ โดยได้รับเกียรติจาก นายศุภกิต ถิ่นทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี นายเอกฉันท์ วงค์อินพ่อ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองแวงวิทยา ผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคลโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ ผู้เข้ารับการประเมิน จำนวน 3 คน ประกอบด้วย นางสาววราภรณ์ ปัญเศษ, นายอภิสิทธิ์ ดีโคตร,นายศักดิ์มงคล โปทากัน รองผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ เพื่อพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สนองนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน “การศึกษาขั้นพื้นฐานวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” ด้านความปลอดภัย ด้านโอกาส ด้านคุณภาพ และด้านประสิทธิภาพ “วิถีอนาคต วิถีคุณภาพ” มุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นสำคัญ ณ ห้องประชุมอความารีน โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์  ภาพ:ไตรวิท มงคล,/ข่าว:ศักดิ์มงคล โปทากัน

 


ไฟล์แนบ

วันที่โพสท์ - วันที่ 3 ตุลาคม 2565    เวลา 13:57:03 อ่านแล้ว 84
ผู้โพสท์ - นายศักดิ์มงคล โปทากัน : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
หมวดหมู่
โพสท์ล่าสุด

สงวนลิขสิทธิ์   : Copyright © 2019 All rights reserved.