ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

ร่วมประชุมคณะทำงานในชุมชน อาสาสมัครและกลุ่มเยาวชนที่ช่วยดำเนินงานโครงการ โดยมูลนิธิศุภนิมิตรแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 344/2565


เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2565 นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ พร้อมผู้บริหารสถานศึกษา มอบหมายให้กลุ่มกิจการนักเรียน คณะกรรมการสภานักเรียน เข้าร่วมประชุมคณะทำงานในชุมชน อาสาสมัครและกลุ่มเยาวชนที่ช่วยดำเนินงานโครงการ โดยมูลนิธิศุภนิมิตรแห่งประเทศไทย สนองนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน “การศึกษาขั้นพื้นฐานวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” ด้านความปลอดภัย ด้านโอกาส ด้านคุณภาพ และด้านประสิทธิภาพ “วิถีอนาคต วิถีคุณภาพ” มุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นสำคัญ ณ โรงเรียนอนุบาลคำตากล้า ผลการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ภาพ:สกุลรัตน์ แก้วนา/ข่าว:ศักดิ์มงคล โปทากัน

 


ไฟล์แนบ

วันที่โพสท์ - วันที่ 3 ตุลาคม 2565    เวลา 13:58:14 อ่านแล้ว 101
ผู้โพสท์ - นายศักดิ์มงคล โปทากัน : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
หมวดหมู่
โพสท์ล่าสุด

สงวนลิขสิทธิ์   : Copyright © 2019 All rights reserved.