ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

การปรับแต่งต้นไม้เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการติดตั้งเสาไฟฟ้า-สายไฟฟ้าแรงสูง ขยายกำลังไฟฟ้า 160KVA ฉบับที่ 345/2565


ระหว่างวันที่ 19 กันยายน 2565 นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ มอบหมายให้นายศักดิ์มงคล โปทากัน รองผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่มบริหารทั่วไป งานพัฒนาอาคารสถานที่ ประสานงานเทศบาลคำตากล้าส่งเครื่องจักรและบุคลากรตัดแต่งต้นไม้ เพื่อรับการติดตั้งเสา-สายไฟฟ้าแรงสูง ขยาย160KVA สำหรับการบริการผู้เรียน ซึ่งเป็นแนวเสาไฟฟ้าแรงสูง โดยได้รับความอนุเคราะห์เป็นอย่างดียิ่ง สนองนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน “การศึกษาขั้นพื้นฐานวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” ด้านความปลอดภัย ด้านโอกาส ด้านคุณภาพ และด้านประสิทธิภาพ “วิถีอนาคต วิถีคุณภาพ” มุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นสำคัญ ณ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ ภาพ/ข่าว:ศักดิ์มงคล โปทากัน

 


ไฟล์แนบ

วันที่โพสท์ - วันที่ 3 ตุลาคม 2565    เวลา 13:59:12 อ่านแล้ว 63
ผู้โพสท์ - นายศักดิ์มงคล โปทากัน : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
หมวดหมู่
โพสท์ล่าสุด

สงวนลิขสิทธิ์   : Copyright © 2019 All rights reserved.