ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

การประกวดมารยาทไทย รูปแบบ On-Line การแข่งขันประกวดมารยาทไทย (แข่งขันแบบออนไลน์) โครงการเท่อย่างไทย โดยไฟฟ้า ทีทีบี ฉบับที่ 346/2565


ระหว่างวันที่ 19 กันยายน 2565 นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ พร้อมผู้บริหารสถานศึกษา มอบหมายให้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันประกวดมารยาทไทย (แข่งขันแบบออนไลน์) โครงการเท่อย่างไทย โดยไฟฟ้า ทีทีบี ผลการแข่งขันจะประกาศภายหลัง เพื่อส่งเสริมสนับสนุนผู้เรียนแสดงออกในทางที่ถูกต้อง เพิ่มทักษะการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน สนองนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน “การศึกษาขั้นพื้นฐานวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” ด้านความปลอดภัย ด้านโอกาส ด้านคุณภาพ และด้านประสิทธิภาพ “วิถีอนาคต วิถีคุณภาพ” มุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นสำคัญ ณ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ ภาพ:ธนเดช จอมคำ/ข่าว:ศักดิ์มงคล โปทากัน

 


ไฟล์แนบ

วันที่โพสท์ - วันที่ 3 ตุลาคม 2565    เวลา 14:00:24 อ่านแล้ว 101
ผู้โพสท์ - นายศักดิ์มงคล โปทากัน : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
หมวดหมู่
โพสท์ล่าสุด

สงวนลิขสิทธิ์   : Copyright © 2019 All rights reserved.