ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

กิจกรรมพี่สอนน้อง เตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษต่อในระดับอุดมศึกษา สาขาวิชาชีพครู ฉบับที่ 347/2565


เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2565 นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ มอบหมายให้กลุ่มวิชาการ งานแนะแนวการศึกษาต่อ ดำเนินการตามประสงค์ของผู้เรียน จัดกิจกรรมพี่สอนน้อง เตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษต่อในระดับอุดมศึกษา สาขาวิชาชีพครู โรงเรียนประถมที่ตนเองได้จบการศึกษามา เพื่อเรียนรู้และฝึกประสบการสอนจากครูผู้สอน เพื่อจัดทำแฟ้มสะสมงานนำเสนอมหาวิทยาลัย สนองนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน “การศึกษาขั้นพื้นฐานวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” ด้านความปลอดภัย ด้านโอกาส ด้านคุณภาพ และด้านประสิทธิภาพ “วิถีอนาคต วิถีคุณภาพ” มุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นสำคัญ ณ โรงเรียนเพียพิทยาพัฒน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 โดยได้รับความอนุเคราะห์จากผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับอย่างดียิ่ง ภาพ/ข่าว:ศักดิ์มงคล โปทากัน

 


ไฟล์แนบ

วันที่โพสท์ - วันที่ 3 ตุลาคม 2565    เวลา 14:01:39 อ่านแล้ว 65
ผู้โพสท์ - นายศักดิ์มงคล โปทากัน : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
หมวดหมู่
โพสท์ล่าสุด

สงวนลิขสิทธิ์   : Copyright © 2019 All rights reserved.