ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

นายช่างโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสกลนคร ร่วมควบคุมงานโครงการก่อสร้างสนามกีฬาในร่ม ฉบับที่ 349/2565


เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2565 นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ มอบหมายให้นายศักดิ์มงคล โปทากัน รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ร่วมกับนายช่างโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสกลนคร ร่วมควบคุมงานโครงการก่อสร้างสนามกีฬาในร่ม ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครและงบบริจาค เพื่อร่วมกำกับติดตามการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนและแบบแปลนที่กำหนด ได้รับความอนุเคราะห์นายช่างโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสกลนคร ประกอบด้วย นายบรรณรต คนยืน นายช่างโยธาชำนาญงาน และนายบัญชา อมุทรศรี นาช่างโยธาปฏิบัติงาน ร่วมกำกับติดตาม สำหรับการขยายกำลังไฟฟ้าเพื่อบริการผู้เรียน สนองนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน “การศึกษาขั้นพื้นฐานวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” ด้านความปลอดภัย ด้านโอกาส ด้านคุณภาพ และด้านประสิทธิภาพ “วิถีอนาคต วิถีคุณภาพ” มุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นสำคัญ ณ สนามฟุตซอลโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ ภาพ/ข่าว:ศักดิ์มงคล โปทากัน

 


ไฟล์แนบ

วันที่โพสท์ - วันที่ 3 ตุลาคม 2565    เวลา 14:05:18 อ่านแล้ว 71
ผู้โพสท์ - นายศักดิ์มงคล โปทากัน : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
หมวดหมู่
โพสท์ล่าสุด

สงวนลิขสิทธิ์   : Copyright © 2019 All rights reserved.