ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

พิธีแสดงความมุทิตาจิตแด่ผู้คุณครู ในโอกาสเกษียณอายุราชการ ปี 2565 "สู่เส้นชัยวัยเกษียณความพากเพียรที่ภาคภูมิ" ฉบับที่ 350/2565


เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2565 นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ ร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนร่วมกันจัดพิธีแสดงมุทิตาจิตมอบแด่ผู้เกษียณอายุราชการ "สู่เส้นชัยวัยเกษียณความพากเพียรที่ภาคภูมิ "จำนวน 2 คน ประกอบด้วย คุณครูนภัสสร จิตรามาศ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และ คุณครูอ้อยทิพย์ สายเงิน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยจัดพิธีบายศรีสู่ขวัญ รำบายศรีเป็นศิริมงคล การเต้นบาสโลบอย่างพร้อมเพรียงกัน ผูกแขนรับขวัญ สร้างขวัญกำลังใจกับแด่ผู้เกษียณอายุราชการ แสดงความกตัญญูกตเวที สนองนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน “การศึกษาขั้นพื้นฐานวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” ด้านความปลอดภัย ด้านโอกาส ด้านคุณภาพ และด้านประสิทธิภาพ “วิถีอนาคต วิถีคุณภาพ” มุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นสำคัญ ณ หอประชุมโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ ภาพ:ไตรวิท มงคล/ข่าว:ศักดิ์มงคล โปทากัน ลิงค์ภาพ https://drive.google.com/drive/mobile/folders/107O-fpIH0vungv0tvnBOVPle41MKyhoA?usp=sharing

 


ไฟล์แนบ

วันที่โพสท์ - วันที่ 3 ตุลาคม 2565    เวลา 14:10:34 อ่านแล้ว 112
ผู้โพสท์ - นายศักดิ์มงคล โปทากัน : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
หมวดหมู่
โพสท์ล่าสุด

สงวนลิขสิทธิ์   : Copyright © 2019 All rights reserved.