ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

พิธีแสดงความมุทิตาจิตแด่ผู้คุณครู ในโอกาสเกษียณอายุราชการ ปี 2565 "สู่เส้นชัยวัยเกษียณความพากเพียรที่ภาคภูมิ" ฉบับที่ 351/2565


เมื่อวันที่ 24กันยายน 2565 นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ ร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนร่วมกันจัดพิธีแสดงมุทิตาจิตมอบแด่ผู้เกษียณอายุราชการ "สู่เส้นชัยวัยเกษียณความพากเพียรที่ภาคภูมิ "จำนวน 2 คน ประกอบด้วย คุณครูนภัสสร จิตรามาศ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และ คุณครูอ้อยทิพย์ สายเงิน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจาก นายจำรัส พิพพา ผู้อำนวยการโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ประธานสหวิทยาเขตอากาศเบญจรักษ์ เป็นประธานในพิธี ร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษาในสหวิทยาเขต คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการศิษย์เก่า ครู นักเรียนโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ อดีตผู้บังคับบัญชา ตัวแทนศิษย์เก่า แขกผู้มีเกียรติร่วมงานอย่างพร้อมเพรียงกัน สนองนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน “การศึกษาขั้นพื้นฐานวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” ด้านความปลอดภัย ด้านโอกาส ด้านคุณภาพ และด้านประสิทธิภาพ “วิถีอนาคต วิถีคุณภาพ” มุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นสำคัญ ณ หอประชุมโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ ภาพ:ไตรวิท มงคล/ข่าว:ศักดิ์มงคล โปทากัน
ลิงค์ภาพ https://drive.google.com/drive/mobile/folders/1rzpEOAfdfWHmUQ84dQ3rXOUkI3lAB8L2?usp=sharing

ลิงค์ภาพ https://drive.google.com/drive/mobile/folders/1dsOOXXuPxRA41zB9DXtK2YC_jdEXTrCx?usp=sharing

ลิงค์ภาพ https://drive.google.com/drive/mobile/folders/1rzpEOAfdfWHmUQ84dQ3rXOUkI3lAB8L2?usp=sharing

ลิงค์ภาพ https://drive.google.com/drive/mobile/folders/1bTftOJ9c57qWyy_QRTuG51yMs30f2eLF?usp=sharing

 


ไฟล์แนบ

วันที่โพสท์ - วันที่ 3 ตุลาคม 2565    เวลา 14:11:51 อ่านแล้ว 95
ผู้โพสท์ - นายศักดิ์มงคล โปทากัน : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
หมวดหมู่
โพสท์ล่าสุด

สงวนลิขสิทธิ์   : Copyright © 2019 All rights reserved.