ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษาสกลนครครั้งที่ 8/2565 ฉบับที่ 352/2565


เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2565 นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ พร้อมด้วย นายศักดิ์มงคล โปทากัน รองผู้อำนวยการสถานศึกษษา เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สพม.สน ครั้งที่ 8/2565 เข้ารับรางวัลระดับดีมาก อันดับ2 กิจกรรมสื่อภาพยนตร์สั้นส่งเสริมคุณธรรม การตัดสินผลงานประกวดกิจกรรมเรียนรู้ ภายใต้กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมของชาติ (โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.) ระดับเขตพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และรับมอบเกียรติบัตรเป็นคณะทำงาน เรื่อง ข้อเสนอเชิงนโบายการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาโดยได้รับเก่ยรติจาก ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์ ผอ.สพม.สน เป็นผู้มอบและเป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย นายศิริพงษ์ พาดี รอง ผอ.สพม.สน ,ดร.วิชาญ เกษเพชร รอง ผอ.สพม.สน, นายชลาวุธ สามาอาพัฒน์ รอง ผอ.สพม.สน ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา เข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน เพื่อสรุปการรายงานการบริหารจัดการศ สนองนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน “การศึกษาขั้นพื้นฐานวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” ด้านความปลอดภัย ด้านโอกาส ด้านคุณภาพ และด้านประสิทธิภาพ “วิถีอนาคต วิถีคุณภาพ” มุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นสำคัญ ณ อาคารอเนกประสงค์ รร.ธาตุนารายณ์วิทยา อ.เมือง จ.สกลนคร ภาพ:ประชาสัมพันธ์ รร.ธาตุนารายณ์วิทยา/ข่าว:ศักดิ์มงคล โปทากัน ลิงค์ภาพ https://www.facebook.com/media/set/vanity=109306608592355&set=a.113775354812147
ลิงค์ภาพ https://drive.google.com/drive/folders/1Y7SM5InS35-4NS7TL8IYhkWzzlptKw5f?usp=sharing

 


ไฟล์แนบ

วันที่โพสท์ - วันที่ 3 ตุลาคม 2565    เวลา 14:13:18 อ่านแล้ว 99
ผู้โพสท์ - นายศักดิ์มงคล โปทากัน : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
หมวดหมู่
โพสท์ล่าสุด

สงวนลิขสิทธิ์   : Copyright © 2019 All rights reserved.