ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

การขยายระบบไฟฟ้า 160KVA ระยะที่1 การติดตั้งเสาไฟฟ้า-วางสายไฟฟ้าแรงสูง ให้เพียงพอต่อผู้รับบริการ ฉบับที 354/2565


เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2565 นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ พร้อมด้วย นายศักดิ์มงคล โปทากัน รองผู้อำนวยการสถานศึกษษา ร่วมกับคณะกรรมการควบคุมงานก่อสร้างเสาไฟฟ้า-สายไฟฟ้าแรงสูง เพื่อขยายระบบไฟฟ้า 160 KVA ระยะที่ 1 สำหรับการขยายกำลังไฟฟ้าเพียงพอต่อผู้รับบริการ รองรับการก่อสร้างอาคารเรียนใหม่ 324ล/55 (นอกเขตแผ่นดินไหว) สนองนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน “การศึกษาขั้นพื้นฐานวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” ด้านความปลอดภัย ด้านโอกาส ด้านคุณภาพ และด้านประสิทธิภาพ “วิถีอนาคต วิถีคุณภาพ” มุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยดำเนินการร่วมกับวิศวกรรมศาสตร์ด้านไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาวานร ควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามสัญญา เน้นความปลอดภัย ถูกต้องตามแปลนที่กำหนด ผลการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ ภาพ/ข่าว:ศักดิ์มงคล โปทากัน

 


ไฟล์แนบ

วันที่โพสท์ - วันที่ 3 ตุลาคม 2565    เวลา 14:16:01 อ่านแล้ว 87
ผู้โพสท์ - นายศักดิ์มงคล โปทากัน : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
หมวดหมู่
โพสท์ล่าสุด

สงวนลิขสิทธิ์   : Copyright © 2019 All rights reserved.