ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

แสดงมุทิตาแด่ผู้เกษียณอายุราชการ นายประพันธ์ สว่างศรี นายอำเภอคำตากล้า ฉบับที่ 355/2565


เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2565 นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ พร้อมด้วย นางสาววราภรณ์ ปัญเศษ, นายอภิสิทธิ์ ดีโคตร,นายศักดิ์มงคล โปทากัน รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ร่วมแสดงมุทิตาในโอกาสเกษียณอายุราชการ ของนายประพันธ์ สว่างศรี นายอำเภอคำตากล้า เพื่อแสดงมุทิตาต่อผู้บริหารระดับสูงในอำเภอคำตากล้าเกษียณอายุราชการ ภาคีเครือข่ายการบริหารจัดการสถานศึกษา ให้ความอนุเคราะห์สถานศึกษามาโดยตลอด สนองนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน “การศึกษาขั้นพื้นฐานวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” ด้านความปลอดภัย ด้านโอกาส ด้านคุณภาพ และด้านประสิทธิภาพ “วิถีอนาคต วิถีคุณภาพ” มุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นสำคัญ ณ ที่ว่าการอำเภอคำตากล้า อ.คำตากล้า จ.สกลนคร ภาพ/ข่าว:ศักดิ์มงคล โปทากัน

 


ไฟล์แนบ

วันที่โพสท์ - วันที่ 3 ตุลาคม 2565    เวลา 14:16:56 อ่านแล้ว 140
ผู้โพสท์ - นายศักดิ์มงคล โปทากัน : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
หมวดหมู่
โพสท์ล่าสุด

สงวนลิขสิทธิ์   : Copyright © 2019 All rights reserved.