ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

แสดงความยินดีกับคุณหมอพันธวี คำสาว ผอ.รพ.คำตากล้า ในโอกาสย้ายไปรับตำแหน่ง ผอ.รพ.บ้านม่วง ฉบับที่ 357/2565


เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2565 นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ มอบหมายให้นายอภิสิทธิ์ ดีโคตร,นายศักดิ์มงคล โปทากัน รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ร่วมแสดงความยินดีกับคุณหมอพันธวี คำสาว ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคำตากล้า ในโอกาสย้ายไปรับตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านม่วง ภาคีเครือข่ายการบริหารจัดการสถานศึกษาด้านสาธารสุข โดยเฉพาะในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) สนองนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน “การศึกษาขั้นพื้นฐานวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” ด้านความปลอดภัย ด้านโอกาส ด้านคุณภาพ และด้านประสิทธิภาพ “วิถีอนาคต วิถีคุณภาพ” มุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นสำคัญ บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น ณ หอประชุมโรงเรียนเทศบาลคำตากล้า ภาพ/ข่าว:ศักดิ์มงคล โปทากัน

 


ไฟล์แนบ

วันที่โพสท์ - วันที่ 3 ตุลาคม 2565    เวลา 14:19:08 อ่านแล้ว 198
ผู้โพสท์ - นายศักดิ์มงคล โปทากัน : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
หมวดหมู่
โพสท์ล่าสุด

สงวนลิขสิทธิ์   : Copyright © 2019 All rights reserved.