ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

ร่วมงานเกษียณอายุราชการ โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา "ร้อยความรัก ถักทอใจ สานสายใย มุทิตา" ฉบับที่ 358/2565


เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2565 นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา ร่วมงานเกษียณอายุราชการโรงเรียนคำเพิ่มพิทยา"ร้อยความรัก ถักทอใจ สานสายใย มุทิตา" แสดงความมุทิตาแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ดร.นภาพร พันธ์ชัย รองผู้อำนวยการสถานศึกษา เพื่อแสดงมุทิตาต่อผู้ที่มีคุณูปการต่อการบริหารจัดการสถานศึกษา ภาคีเครือข่ายทางการศึกษา สนองนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน “การศึกษาขั้นพื้นฐานวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” ด้านความปลอดภัย ด้านโอกาส ด้านคุณภาพ และด้านประสิทธิภาพ “วิถีอนาคต วิถีคุณภาพ” มุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยได้การต้อนรับอย่างดียิ่งจาก นางสาวรัชฎาพร ผิวเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนคำเพิ่มพิทยา ผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาาขั้นพื้นฐาน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน บรรยากาศเต็มไปด้วยความรักความอบอุ่น กัลยานมิตร ณ หอประชุมโรงเรียนคำเพิ่มพิทยา ภาพ/ข่าว:ศักดิ์มงคล โปทากัน

 


ไฟล์แนบ

วันที่โพสท์ - วันที่ 3 ตุลาคม 2565    เวลา 14:20:11 อ่านแล้ว 111
ผู้โพสท์ - นายศักดิ์มงคล โปทากัน : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
หมวดหมู่
โพสท์ล่าสุด

สงวนลิขสิทธิ์   : Copyright © 2019 All rights reserved.