ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

ร่วมงานเกษียณอายุราชการ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา สหวิทยาเขตอากาศเบญรักษ์ ฉบับที่ 359/2565


เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2565 นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา ร่วมงานเกษียณอายุราชการ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา สหวิทยาเขตอากาศเบญรักษ์ แสดงความมุทิตาแด่ผู้เกษียณอายุราชการ นายจำรัส พิมพา ผู้อำนวยการโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา พร้อมคณะครูรวมทั้งหมด 8 ท่าน เพื่อแสดงมุทิตาต่อผู้ที่มีคุณูปการต่อการบริหารจัดการสถานศึกษา ภาคีเครือข่ายทางการศึกษา สนองนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน “การศึกษาขั้นพื้นฐานวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” ด้านความปลอดภัย ด้านโอกาส ด้านคุณภาพ และด้านประสิทธิภาพ “วิถีอนาคต วิถีคุณภาพ” มุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นสำคัญ บรรยากาศเต็มไปด้วยความรักความอบอุ่น กัลยานมิตร ณ หอประชุมโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ภาพ:วราภรณ์ ปัญเศษ/ข่าว:ศักดิ์มงคล โปทากัน

 


วันที่โพสท์ - วันที่ 3 ตุลาคม 2565    เวลา 14:23:25 อ่านแล้ว 196
ผู้โพสท์ - นายศักดิ์มงคล โปทากัน : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
หมวดหมู่
โพสท์ล่าสุด

สงวนลิขสิทธิ์   : Copyright © 2019 All rights reserved.