ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

ขอความอนุเคราะห์สมาชิก กบข.ทำแบบสอบถามเรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อการออม การลงทุน และการบริหารเงินของสมาชิก กบข.”


ด้วย กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ได้ขอความอนุเคราะห์ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร ส่งเสริมให้ข้าราชการในสังกัดที่เป็นสมาชิก กบข. ทำแบบสอบถามเรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อการออม การลงทุน และการบริหารเงินของสมาชิก กบข.” และเผยแพร่ส่งต่อสื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรม “ทุกคำตอบมีคุณค่า เพื่อสมาชิก กบข.” รายละเอียดตามแนบ

 


วันที่โพสท์ - วันที่ 4 ตุลาคม 2565    เวลา 10:15:15 อ่านแล้ว 95
ผู้โพสท์ - นางสุภาวดี กลิ่นช้าง : กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
หมวดหมู่
โพสท์ล่าสุด

สงวนลิขสิทธิ์   : Copyright © 2019 All rights reserved.