ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้ง 6/2565 ฉบับที่ 363/2565


เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2565 นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ พร้อมด้วย นางสาววราภรณ์ ปัญเศษ,นายอภิสิทธิ์ ดีโคตร, นายศักดิ์มงคล โปทากัน รองผู้อำนวยการสถานศึกษา จัดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้ง 6/2565 เพื่อกำกับติดตามภารกิจ มอบนโยบายให้กับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เตรียมแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา สนองนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน “การศึกษาขั้นพื้นฐานวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” ด้านความปลอดภัย ด้านโอกาส ด้านคุณภาพ และด้านประสิทธิภาพ “วิถีอนาคต วิถีคุณภาพ” มุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยได้รับความร่วมมือจากคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างดียิ่ง ณ หอประชุมโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ ภาพ:วิษณุ ดีประเสริฐ,ไตรวิท มงคล/ข่าว:ศักดิ์มงคล โปทากัน

 


ไฟล์แนบ

วันที่โพสท์ - วันที่ 7 ตุลาคม 2565    เวลา 06:42:07 อ่านแล้ว 64
ผู้โพสท์ - นายศักดิ์มงคล โปทากัน : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
หมวดหมู่
โพสท์ล่าสุด

สงวนลิขสิทธิ์   : Copyright © 2019 All rights reserved.