ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

วันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายมงคลชัย รัตนอ่อน มอบหมายให้ นายชลาวุธ สามาอาพัฒน์ เป็นประธานการประชุม การติดตามผลการดำเนินงาน การรายงานหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 PMQA 4.0


นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร มอบหมายให้ นายชลาวุธ สามาอาพัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 หรือ (PMQA 4.0) โดยมีผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และคณะกรรมการตามคำสั่งเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมภูมิพลังแผ่นดิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร ซึ่งการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมเพื่อติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยทันกรอบระยะเวลาที่กำหนด

 


ไฟล์แนบ

วันที่โพสท์ - วันที่ 10 ตุลาคม 2565    เวลา 10:37:19 อ่านแล้ว 125
ผู้โพสท์ - นายปุณยวัจน์ พิสุทธิอมรพันธ์ : ผู้ดูแลระบบ
หมวดหมู่
โพสท์ล่าสุด

สงวนลิขสิทธิ์   : Copyright © 2019 All rights reserved.