ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

ร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.สมใจ อุดมศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ฉบับที่ 365/2565


เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2565 นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ พร้อมด้วย นางสาววราภรณ์ ปัญเศษ,  นายอภิสิทธิ์ ดีโคตร, นายศักดิ์มงคล โปทากัน รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.สมใจ อุดมศรี อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ ในโอกาสย้ายเข้ารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา เพื่อแสดงความยินดี สร้างภาคีเครือข่ายทางการศึกษา สนองนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน “การศึกษาขั้นพื้นฐานวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” ด้านความปลอดภัย ด้านโอกาส ด้านคุณภาพ และด้านประสิทธิภาพ “วิถีอนาคต วิถีคุณภาพ”  มุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นสำคัญ  บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น ณ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ภาพ:ประชาสัมพันธ์ รร.ธาตุนารายณ์วิทยา/ข่าว:ศักดิ์มงคล โปทากัน

 


ไฟล์แนบ

วันที่โพสท์ - วันที่ 11 ตุลาคม 2565    เวลา 21:42:01 อ่านแล้ว 139
ผู้โพสท์ - นายศักดิ์มงคล โปทากัน : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
หมวดหมู่
โพสท์ล่าสุด

สงวนลิขสิทธิ์   : Copyright © 2019 All rights reserved.