ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

นางสาวกัญญาวีร์ ศรีชนะ นักเรียน ชั้น ม.4/1 เข้ารับการสัมภาษณ์ทุนการศึกษามูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2565 ฉบับที่ 365/2565


เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2565 นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ มอบหมายให้ นางสาววราภรณ์ ปัญเศษ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่มวิชาการ งานแนะแนว งานระดมทุนเพื่อการศึกษา นำนางสาวกัญญาวีร์ ศรีชนะ นักเรียน ชั้น ม.4/1 เข้ารับการสัมภาษณ์ทุนการศึกษามูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2565 ในรูปแบบ On-Line ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการขอทุนการศึกษาให้กับผู้เรียน ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองและนักเรียนอย่างดียิ่ง สนองนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน “การศึกษาขั้นพื้นฐานวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” ด้านความปลอดภัย ด้านโอกาส ด้านคุณภาพ และด้านประสิทธิภาพ “วิถีอนาคต วิถีคุณภาพ”มุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยรอผลการประกาศในเดือนพฤจิกายน 2565 ต่อไป ภาพ:ประภากร ไชยพันธ์/ข่าว:ศักดิ์มงคล โปทากัน

 


ไฟล์แนบ

วันที่โพสท์ - วันที่ 11 ตุลาคม 2565    เวลา 21:44:45 อ่านแล้ว 68
ผู้โพสท์ - นายศักดิ์มงคล โปทากัน : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
หมวดหมู่
โพสท์ล่าสุด

สงวนลิขสิทธิ์   : Copyright © 2019 All rights reserved.