ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

รับมอบทุนการศึกษาจากนายวีระ ฤกษ์วาณิชย์กุล ปลัดจังหวัดสกลนคร มอบทุนการศึกษา จำนวน 3,000 บาท ฉบับที่ 367/2565


เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2565 นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา  มอบหมายให้หัวหน้ากลุ่มวิชาการ กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มบริหารทั่วไปงานแนะแนว งานระดมทุนเพื่อการศึกษา รับมอบทุนการศึกษาจากนายวีระ ฤกษ์วาณิชย์กุล ปลัดจังหวัดสกลนคร มอบทุนการศึกษา จำนวน 3,000 บาท ทุนละ 500 บาท จำนวน 6 ทุน โดยได้มอบหมายให้นายไพโรจน์  ฦาชา ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง รักษาการนายอำเภอคำตากล้า  เป็นตัวแทนมอบทุนการศึกษาให้กับผู้เรียน เพื่อส่งเสริมสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับผู้เรียน สร้างภาคีเครือข่ายทางการศึกษา สนองนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน “การศึกษาขั้นพื้นฐานวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” ด้านความปลอดภัย ด้านโอกาส ด้านคุณภาพ และด้านประสิทธิภาพ “วิถีอนาคต วิถีคุณภาพ”  มุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นสำคัญ ณ ห้องประชุมอความารีน โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ ภาพ:รุ่งทิวา ศรีพรหม/ข่าว:ศักดิ์มงคล โปทากัน

 


ไฟล์แนบ

วันที่โพสท์ - วันที่ 11 ตุลาคม 2565    เวลา 21:51:51 อ่านแล้ว 106
ผู้โพสท์ - นายศักดิ์มงคล โปทากัน : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
หมวดหมู่
โพสท์ล่าสุด

สงวนลิขสิทธิ์   : Copyright © 2019 All rights reserved.