ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

วันพุธที่ 12 ตุลาคม 2565 เวลา 08.00 น. นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร เป็นประธานการประชุมรับฟังข่าวสารทางการศึกษา ผ่านรายการพุธเช้าข่าว สพฐ.


วันพุธที่ 12 ตทุลาคม 2565 เวลา 08.00 น. นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร เป็นประธานการประชุมเพื่อรับฟังข่าวสารทางการศึกษา นโยบาย และข้อราชการ จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานผ่านทางรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. โดยมี ดร.วิชาญ เกษเพชร นายชลาวุธ สามาอาพัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมภูมิพลังแผ่นดิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร ภายหลังจากการรับฟังรายการพุธเช้าข่าว สพฐ

 


ไฟล์แนบ

วันที่โพสท์ - วันที่ 12 ตุลาคม 2565    เวลา 11:10:09 อ่านแล้ว 78
ผู้โพสท์ - นายปุณยวัจน์ พิสุทธิอมรพันธ์ : ผู้ดูแลระบบ
หมวดหมู่
โพสท์ล่าสุด

สงวนลิขสิทธิ์   : Copyright © 2019 All rights reserved.