ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นทีท่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร ร่วมเป็นคณะกรรมการในการประกวดผลงานแนวปฏิบัติที่ดีรายด้านฯ


นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร  ร่วมเป็นคณะกรรมการในการประกวดผลงานแนวปฏิบัติที่ดีรายด้านกิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ และประกวดสถานศึกษาที่มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนดีเด่น ในการประชุมวิชาการ การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2565 รอบระดับประเทศ นอกจากนี้ยังได้เยี่ยมชมผลงานของนักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร พร้อมทั้งให้กำลังใจครู นักเรียนในสังกัดที่เข้าร่วมการแข่งขันด้วย

 


ไฟล์แนบ

วันที่โพสท์ - วันที่ 12 ตุลาคม 2565    เวลา 11:26:24 อ่านแล้ว 88
ผู้โพสท์ - นายปุณยวัจน์ พิสุทธิอมรพันธ์ : ผู้ดูแลระบบ
หมวดหมู่
โพสท์ล่าสุด

สงวนลิขสิทธิ์   : Copyright © 2019 All rights reserved.